ModeGudien

Vad är utmärkande för en modeikon

1.Hon har förmågan att bryta givande mönster

2.Hon har en självsäker egensinnighet

3.Hon klär sig inte moderiktigt utan skapa egna stilar

4.Modeikonen är medveten om sin samtid hon är öppen i sinne


5.Hon har ofta en nära relation till en designer viket ger modeikonen friare tyglar.

6. En modeikon kan konsten att synas och synas vid rätt tillfällen.

7.Hon har en excentrisk gärna smått dramatisk inställning till livet.

8.Hon har en konstnäring begåvning

10.Hon umgås gärna med konstnärer och blir inte sällan deras musa

12.Idag är det en heltidssysselsättning att vara modeikon

modecitat "en kvinna olycka är att förlita sig på sin ungdom.Ungdom måste ersättas med mystik"

Inga kommentarer: