söndag 10 juli 2016

Distansutbildning - inlägg

Distansutbildning kallas också flexibel utbildning,
eftersom utbildningen ges på ett så flexibel sätt som möjligt.
Med hjälp av studiematerial, studiehandledning och läkarkontakt
kan man läsa hemma, på biblioteket eller på ett lärcentrum på
hemorten. Studera på distans kan man göra i på heltid eller deltid.
Helfart är ungefär 40 timmar i veckan. Merparten av distansutbildningen
ges i form av kurser, men det finns också hela utbildningsprogram som ges på distans.
Ett par exempel är lärarutbildning och sjuksköterskeutbildningen. Man behöver ha tillgång
en dator, internet och e-post. Som komplement används annan teknik till exempel olika bildmöten som webbkamera, videokonferenser eller direktuppspelad video. 
Vid distansstudier är det vanligt att det några gånger per termin är sammankomster på en ort där lärarna och studenterna på utbildningen träffas för att ha genomgångar, laborationer eller tentamina. Antalet sådana obligatoriska träffar variera beroende på utbildning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ska du kommentera på min blogg
måste du stå för din egen kommentar/åsikter.

Jag är ansvarig utgivare
Producentansvarig

Ingen kommentarspam
och bloggspam.