Här stå jag för - lista

Konsumentlagarna - Offentligheten
Frivilligt Konsumentskydd
Utanförskap

Namnlagen
Tystnadsplikt
Grundlagar

Lagar som inte finns på listan
LSS -förkortning
SoL - förkortning

Jantelag - brist av och på avundsjuka

Inga kommentarer: